logo

Naše služby Cenník Linky


Jednoduché účtovníctvo:
0,50 Eur bez DPH za riadok v peňažnom denníku
50,- EUR bez DPH za zhotovenie účtovnej závierky - iba v prípade, že počet
riadkov v peňažnom denníku za kalendárny rok nepresiahne 500

Podvojné účtovníctvo:
0,50 Eur bez DPH za riadok v účtovnom denníku
100,- EUR bez DPH za zhotovenie účtovnej závierky - iba v prípade, že počet
riadkov v účtovnom denníku za kalendárny rok nepresiahne 500

Mzdové účtovníctvo:
10,- Eur bez DPH zamestnanec/mesiac

Uvedené sadzby zahŕňajú aj vypracovávanie výkazov a priznaní (mzdy, DPH, DP,
atď.) a ekonomické poradenstvo.

Kontakt


Hlboká 6, 919 43 Cífer, okres Trnava
tel.: 0903 599 899
email: baran@ciferska.eu