logo

Naše služby Cenník Linky


Daňový úrad: www.drsr.sk
Obchodný register: www.orsr.sk
Živnostenský register: www.zrsr.sk
Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa: www.vszp.sk
Zbierka zákonov: www.zbierka.sk
Štatistický úrad: www.statistics.sk
Národná banka Slovenska: www.nbs.sk

Kontakt


Hlboká 6, 919 43 Cífer, okres Trnava
tel.: 0903 599 899
e-mail: baran@ciferska.eu